Oferujemy bezpłatne usługi

Doradztwo w zakresie obniżenia poziomu wód gruntowych, wentylacji pomieszczeń, wykonania izolacji i osuszenia ścian.

Przeglądy budynków oraz wycenę szczegółową wykonania: podcinki lub przepony iniekcyjnej.

Koszty


 1. Wykonanie izolacji iniekcyjnej

  Koszt wykonanie izolacji iniekcyjnej zależy od zastosowanych preparatów.

  Dobór rodzaju preparatów uzależniony jest od występowania w konkretnej ścianie skażeń takich jak; sole mineralne, sole higroskopijne, grzyby, pleśnie czy też bakterie. Określa się też poziom wody gruntowej, nasilenie podciągania kapilarnego oraz występowanie punktu rosy.

  Do izolacji stosujemy produkty różnych wyspecjalizowanych firm. Ceny preparatów iniekcyjnych krajowych, na bazie krzemianów, kształtują się najniżej i są porównywalne. Koszt preparatu do wykonania przepony iniekcyjnej zależy od grubości muru. Wpływ na cenę ma też rodzaj oraz jakość materiału tworzącego ścianę.

  Szacunkowe koszty podajemy po uzyskaniu informacji o konkretnym budynku. Przesłanie podstawowych informacji takich jak grubość i długość ściany oraz rodzaj materiału, określonych w formularzu lub e-mailem  spowoduje szybkie odesłanie wyliczonych kosztów izolacji.

  Koszt wykonania izolacji metodą maszynowego podcinania ścian określamy wg wyceny. Cena osuszenia iniekcyjnego ścian budynku jednorodzinnego (8 mb x 9 mb) wynosi około 3000 zł.

 1. Wykonanie izolacji techniką cięcia murów

  Wykonanie izolacji lub odtworzenie niesprawnej starej izolacji poziomej ścian można wykonać metodą maszynowego cięcia ścian. Przecinanie poziome ścian wykonuje się w miejscu poziomych spoin. W wyciętą fugę ściany, po oczyszczeniu szczeliny, zakłada się izolację z grubej folii lub laminatu a następnie wbija się kliny przenoszące ciężar przecinanej ściany na fundament. Szczeliny z założoną izolacją wypełnia się specjalnie przygotowaną niekurczliwą zaprawą wypełniającą pozostałe wolne przestrzenie wyciętej fugi. Koszt wykonania izolacji metodą maszynowego podcinania ścian określamy wg wyceny dla ilości mb. i grubości ścian.

 1. Wykonanie izolacji poziomej ściany

  Koszt wykonania izolacji poziomej ściany dla poszczególnych preparatów – płynów zawierających związki hydrofobowe oraz substancje krzemianowe metali alkalicznych, uzależniony jest od renomy producenta, grubości muru oraz rodzaju materiałów, z których wykonany est mur.

Urządzenia do osuszania


 • Osuszacze kondensacyjne

 • Drypanele

 • Dmuchawy ciepłego powietrza

 • Nagrzewnice promiennikowe

 • Pompy wysokociśnieniowe iniekcyjne

 • Pompy niskociśnieniowe

 • Samojezdne piły łańcuchowe

 • Ręczne piły łańcuchowe

 • Wiertarki udarowe

Technologie i materiały


 • Metody izolacji mechanicznej

 • Metody izolacji chemicznej

 • Metody izolacji iniekcyjnej