Wykonujemy INIEKCYJNE osuszanie domów, maszynowe PODCINANIE ścian, drenaże oraz oferujemy wykonanie iniekcyjnych przepon izolacyjnych ścian.

Z ogólnych robót w naszej działalności, szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie izolacji budowli. Strona przedstawia metody osuszania, oferujemy osuszanie budynków metodami iniekcyjnymi, wykonanie izolacji metodą maszynowego podcinania ścian, osuszanie zawilgoconych murów Drypanelami emitującymi fale podczerwieni oraz osuszaczami absorbcyjnymi.

W dziedzinie osuszania wyspecjalizowaliśmy się i wykonaliśmy izolacje dużej liczby obiektów budowlanych. Wykonujemy osuszanie budynków metodami iniekcyjnymi, maszynowej podcinki ścian, metodą absorbcji i wentylacji.  Wilgotne ściany obniżają wartość budynków z uwagi na osłabienie konstrukcji budowli, niszczenie się wyposażenia, niezdrowy klimat sprzyjający rozwijaniu się pleśni i grzybów oraz konieczność wykonywania częstych remontów. Przedstawiamy stosowane metody osuszania, preparaty iniekcyjne, ceny, sposoby uszczelniania przecieków w ścianach oraz sprzęt do osuszania budynków. Po powodzi w 1997 roku, po ustąpieniu wysokiej wody powodziowej, a jednocześnie przy wysokim poziomie wody gruntowej, w zalanych budynkach uwidoczniły się zjawiska kapilarnego podciągania. Było duże zapotrzebowanie na osuszanie budynków, w tym osuszanie absorbcyjne oraz wykonanie przepon iniekcyjnych w ścianach, które po namoczeniu, z upływem czasu, nie wykazywały tendencji do obniżania się zawilgocenia i powrotu do pierwotnego stanu. Kierując się tym zwiększyliśmy specjalizację w metodach izolacji iniekcyjnej.

Wykonaliśmy izolacje i osuszyliśmy kilkaset obiektów takich jak kościoły, pałace, obiekty przemysłowe i budynki mieszkalne.

Wykonujemy projekty osuszania budynków, opasek odwadniających, wentylacji kominowej i wymuszonej, wykonanie przepon izolacyjnych oraz maszynowej podcinki ścian.

Izolacje przeciwwilgociowe odpowiednio wykonane trwale usuwają przyczyny gromadzenia się podciąganej kapilarnie wilgoci w ścianach.