Stosowane preparaty iniekcyjne

    Z uwagi na długą trwałość przepon izolacyjnych na bazie związków naturalnych polecamy te preparaty oraz przy ścianach ceglanych izolacje wykonane metodą maszynowej podcinki ścian jako NIEZAWODNĄ PRZY DUŻYM STOPNIU ZAWILGOCENIA.