O firmie

Wykonujemy maszynowe PODCINANIE ścian oraz iniekcyjne przepony izolacyjne ścian.

Z ogólnych robót w naszej działalności, szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie izolacji budowli. Strona przedstawia metody osuszania, osuszanie budynków metodą maszynowego podcinania ścian, osuszanie iniekcyjne, osuszanie zawilgoconych murów Drypanelami emitującymi fale podczerwieni oraz osuszaczami absorbcyjnymi.

W dziedzinie osuszania wyspecjalizowaliśmy się i wykonaliśmy izolacje dużej liczby obiektów budowlanych. Wykonujemy osuszanie budynków metodą  maszynowej podcinki ścian, izolacji iniekcyjnej, metodą absorbcji i wentylacji. Wilgotne ściany obniżają wartość budynków z uwagi na osłabienie konstrukcji budowli, niszczenie się wyposażenia, niezdrowy klimat sprzyjający rozwijaniu się pleśni i grzybów oraz konieczność wykonywania częstych remontów. Przedstawiamy stosowane metody osuszania, preparaty iniekcyjne, ceny, sposoby uszczelniania przecieków w ścianach oraz sprzęt do osuszania budynków. Po powodzi w 1997 roku, po ustąpieniu wysokiej wody powodziowej, a jednocześnie przy wysokim poziomie wody gruntowej, w zalanych budynkach uwidoczniły się zjawiska kapilarnego podciągania. Było duże zapotrzebowanie na osuszanie budynków, w tym osuszanie absorbcyjne oraz wykonanie przepon iniekcyjnych w ścianach, które po namoczeniu, z upływem czasu, nie wykazywały tendencji do obniżania się zawilgocenia i powrotu do pierwotnego stanu. Kierując się tym zwiększyliśmy specjalizację w metodach izolacji .

Wykonaliśmy izolacje i osuszyliśmy kilkaset obiektów takich jak kościoły, pałace, obiekty przemysłowe i budynki mieszkalne.

Wykonujemy projekty osuszania budynków, opasek odwadniających, wentylacji kominowej i wymuszonej, wykonanie przepon izolacyjnych oraz maszynowej podcinki ścian.

Izolacje przeciwwilgociowe odpowiednio wykonane trwale usuwają przyczyny gromadzenia się podciąganej kapilarnie wilgoci w ścianach.