Stosowane preparaty iniekcyjne

Z uwagi na długą trwałość przepon izolacyjnych na bazie związków naturalnych polecamy te preparaty oraz przy ścianach ceglanych izolacje wykonane metodą maszynowej podcinki ścian jako NIEZAWODNĄ PRZY DUŻYM STOPNIU ZAWILGOCENIA.

Preparaty na bazie rozpuszczalników , alkoholi metylowych oraz związków chemicznych.

Przepony z użyciem preparatu SARSIL H-15 ,

IZOMUR

Preparaty na bazie związków naturalnych.

Preparaty AQUAFIN-F, EPASIT MSF, HYDROTIM, HYDROSTOP, AKTYWATOR, ISOLIT, OMBRAN SP,

Oxal HSP